26 de gener 2007

Envelliment actiu, un nou efocament de les polítiques d’Esquerra per a la gent gran

El capital social i cultural que acumulen les persones més grans de 65 anys, la participació activa que el col·lectiu té en molts àmbits, i la necessitat d’abordar l’atenció a la dependencia de forma integral són els motius més importants que impulsen a Esquerra a treballar en un nou efocament de les polítiques per a la gent gran. Això es concreta en un Pla d’actuació transversal, i és on s’inclou la instal·lació d’un espai esportiu al Parc del Llobregat, inaugurat aquest mes, i que té com a finalitat apropar l’activitat física i l’esport a la gent gran de la vila.

Afortunadament, en fer-se grans noves generacions es fa evident que la inactivitat no era natural ni voluntària en la vellesa. Els canvis socials estan donant un protagonisme a la gent gran com mai abans havien tingut, i l’envelliment emergéix com una etapa tan interessant com les altres. Hi ha persones grans, especialment les dones, amb tantes responsabilitats familiars i socials que entre moltes altres coses també necesiten descansar, espais propis per a loci i l’esbarjo, i molt especialment cuidar-se.

Per tot això, hem donat suport als Casals d’Avis perque generin més activitats que mai. Hem ampliat la gimnastica de manteniment, apropant-la als barris, i estem fent caminades adreçades a la gent gran. Hem apostat per l’atenció i cura de la gent gran impulsant l’atenció domiciliaria, les teleassistències, els apats a domicili, el projecte com et trobés. I estem treballant per triplicar les places de residència i multiplicar per 6 les de centre de dia, i volem que l’actual llar d’avis es converteixi en un centre de recursos per la gent gran.

Són la nostra gent gran, i volem cuidar-la

18 de gener 2007

Presentació de la política esportiva del Govern de la Generalitat

Dijous 18 de gener, Salò Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, i la secretària general de l’Esport, Anna Pruna, em conviden a la presentació de les línies estratègiques que executarà el nou equip directiu de la Secretaria General de l’Esport.

Josep-Lluís Carod-Rovira referma la voluntat del govern català de donar suport a totes les iniciatives encaminades a procurar el benestar dels catalans i catalanes mitjançant la pràctica de l’esport. En aquesta línia, Carod-Rovira recorda que durant l’anterior legislatura es va augmentar en un 60% el pressupost dedicat a la Secretaria General de l’Esport i afirma que se seguirà treballant en la mateixa línia en els propers anys.

Les quatre línies bàsiques que es desenvoluparan des de la Secretaria General de l’Esport:
* L’esport com un estil de vida
* Reconèixer el rol social de l’esport
* Fer de l’esport un ‘sector’ generador d’impuls econòmic
* Potenciar les organitzacions esportives i garantir-ne la qualitat

Estic convençut que Molins de Rei seguirà avançant en la pràctica esportiva i en la millora de les instal·lacions, estem fent un gran salt qualitatiu en l'esport local que els molinencs i molinenques notaran en la seva qualitat de vida.

Inauguració de l'espai lúdic per a gent gran al parc del Llobregat

Divendres, 19 de gener, inauguració del nou espai lúdic per a gent gran situat al Parc del Llobregat. Vam comptar amb la presència d'una fisioterapeuta per a ensenyar com funciona l'equipament, les seves utilitats per a la salut dels practicants i perquè els futurs usuaris sàpiguen com fer-ho servir.

Des de la Regidoria d'Esports es preten estimular l'activitat física i sensorial de les persones de la tercera edat, afavorint les seves condicions físiques i contribuint a la millora del seu benestar. Aquesta iniciativa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, permet treballar una acció per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran i potenciar l'espai públic urbà com a lloc d'integració ciutadana.

L'espai lúdic està dissenyat per afavorir l'exercici i millorar el nivell físic de la gent gran generant una dinàmica positiva que implica confiança i seguretat en les pròpies capacitats. També permet un ús polivalent, especialment per part dels infants, i vol ser una aportació als valors d'integració i qualitat de vida que l'espai públic ha de representar per a la ciutadania.