26 de gener 2007

Envelliment actiu, un nou efocament de les polítiques d’Esquerra per a la gent gran

El capital social i cultural que acumulen les persones més grans de 65 anys, la participació activa que el col·lectiu té en molts àmbits, i la necessitat d’abordar l’atenció a la dependencia de forma integral són els motius més importants que impulsen a Esquerra a treballar en un nou efocament de les polítiques per a la gent gran. Això es concreta en un Pla d’actuació transversal, i és on s’inclou la instal·lació d’un espai esportiu al Parc del Llobregat, inaugurat aquest mes, i que té com a finalitat apropar l’activitat física i l’esport a la gent gran de la vila.

Afortunadament, en fer-se grans noves generacions es fa evident que la inactivitat no era natural ni voluntària en la vellesa. Els canvis socials estan donant un protagonisme a la gent gran com mai abans havien tingut, i l’envelliment emergéix com una etapa tan interessant com les altres. Hi ha persones grans, especialment les dones, amb tantes responsabilitats familiars i socials que entre moltes altres coses també necesiten descansar, espais propis per a loci i l’esbarjo, i molt especialment cuidar-se.

Per tot això, hem donat suport als Casals d’Avis perque generin més activitats que mai. Hem ampliat la gimnastica de manteniment, apropant-la als barris, i estem fent caminades adreçades a la gent gran. Hem apostat per l’atenció i cura de la gent gran impulsant l’atenció domiciliaria, les teleassistències, els apats a domicili, el projecte com et trobés. I estem treballant per triplicar les places de residència i multiplicar per 6 les de centre de dia, i volem que l’actual llar d’avis es converteixi en un centre de recursos per la gent gran.

Són la nostra gent gran, i volem cuidar-la