18 de juliol 2006

Participació a les VIII Jornades de Mediació a Badalona

El Museu de Badalona va acollir les jornades “La mediació: una eina pel Dret a viure en Pau” organitzades per la Fundació Internacional Olof Palme amb la col·laboració de Ponts de Mediació. La direcció va ser del molinenc Joan Sendra i el moderador el Sr. Iago de Balanzó, President de Ponts de Mediació. Vaig formar part de la taula que va tractar sobre la Llei de Foment de la Pau i la mediació als pobles i ciutats de Catalunya.

La meva intervenció es va centrar en com els ajuntaments de Catalunya estan desenvolupant la Llei de Foment de la Pau, i vaig posar els exemples de la diplomàcia de ciutats i cultura de la Pau i del servei de mediació comunitària.

Un dels eixos temàtics prioritaris de Fons Català de Cooperció, on en soc el Secretari i coordinador de la comissió de la mediterrània, és el de la Diplomàcia de ciutats i Cultura de Pau, i vaig explicar que a l’article 4 de la Llei de Foment de la Pau fa referència a la participació activa de la Generalitat i els ens locals en els organismes i els fòrums internacionals de prevenció de conflictes i construcció de Pau.

Des del Fons Català treballem per promoure el paper dels municipis en els processos de Pau en zones en conflicte, i participa activament en el Consell Català de Foment de la Pau, en la comissió de Pau de Ciutats i Governs Locals Units, en la Taula catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, i a la Xarxa d’autoritats locals europees al Pròxim Orient. En aquest marc he efectuat dues missions de Pau, la primera a Colòmbia i la segona a Palestina per a fer el seguiment electoral a Jerusalem i Cisjordània.

Pel que fa a Molins de Rei, vaig explicar el servei de mediació comunitària que l’Ajuntament de Molins de Rei oferiex a la ciutadania, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’entitat Ponts de Mediació.

La llei de Foment de la Pau també fa referència a la mediació de conflictes ciutadans en l’àmbit municipal, així com la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat a la qual l’Ajuntament de Molins de Rei es va adherir a proposta de l’AM d’Esquerra el 2001. L’article 25 de la Carta fa referència a la solució extrajudicial dels conflictes i la implementació de mecanismes públics de conciliació, mediació i arbitratge.

La posada en funcionament del servei de mediació municipal vol ser un recurs públic per millorar la convivència i les relacions entre les persones i l’espai públic. Té per finalitat resoldre els conflictes comunitaris o privats de la convivència i les relacions: conflictes veïnals, de comunitat, familiars, etc...