02 d’agost 2006

Des de Molins de Rei exigim l'ús del català al Congrés

Com Alcalde accidental he enviat una carta al president del Congrés Espanyol, Manuel Marín, per exigir l'ús del català al Congrés. Esquerra fa temps que reclama la presència del català al Congrés de Diputats i en aquesta ocasió ha implicat tots els seus alcaldes en una campanya de reivindicació perquè es normalitzi l'ús de la llengua en aquest òrgan de l'Estat.

Des de finals de juliol els càrrecs municipals estem fent arribar una carta al president de la cambra baixa, Manuel Marín, en què li remarquem la necessitat que es reformi el reglament del Congrés per encabir-hi l'ús de les llengües cooficials, com ja està fent a la Unió Europea.

El primer pas serà, però, aconseguir que en aquest cas la cambra baixa no ens retorni les cartes -com és norma habitual fins ara- pel fet que han estat escrites en català. La campanya culminarà a la tardor amb una trobada a Madrid de la plana major d'alcaldes i regidors de municipis importants governats per Esquerra per seguir reclamant una solució per a l'ús de la llengua catalana als òrgans de l'Estat.

El següent pas és que els alcaldes i regidors rebem algun tipus de resposta del president del Congrés respecte a una reivindicació constant d'Esquerra en el decurs de l'actual legislatura, en la qual són ben conegudes les topades que en els dos darrers anys han tingut els diputats d'Esquerra i Manuel Marín per l'ús del català al plenari del Congrés.


Tot i que fa mesos que els grups van acabar els treballs de modificació del reglament han anat a parar al calaix, entre altres coses pel bloqueig dels grups petits, que no accepten el veto que imposa el PP a l'ús de les llengües cooficials al Congrés. Fa poques setmanes, però, Marín va admetre que el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, l'havia urgit a acabar la feina aquesta legislatura.


A l'espera que es reactivi la reforma aquest any Esquerra no ha aconseguit que s'aprovés al Congrés espanyol la moció a favor de l'ús de les llengües cooficials de l’Estat.


L’escrit dels alcaldes republicans al president del Congrés

Benvolgut Sr. Manuel Marín,

ben segur que deveu ser coneixedor de la ferma voluntad de la ciutadania catalana d’assolir la plena normalització de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra societat. Per això, en els inicis de l’actual legislatura, vam celebrar la seva voluntat d’engegar una reforma del reglament del Congrés en entendre que qualsevol modificació comportaria la normalització de l’ús de les llengües cooficials.

Després de mes de vint-i-cinc anys de llibertats públiques, és evident que adequar les institucions a la modernitat exigeix el reconeixement del plurilingüisme, encara més si és té present el posicionament del govern espanyol i de lamajoria de grups parlamentaris a favor de l’ús de les llengües catalana, basca i gallega al Parlament Europeu.

Tot i les esperances dipositades, al Congrés encara no ha estat reconegut el plurilingüisme. És més, en diverses ocasions, institucions municipals han vist retornats els seus documents des del Congres per raó que eren redactats en català. Entendreu, doncs, que pretenguem superar aquest déficit de democràcia. No som capaços de trobar res més allunyat de la mateixa modernitat i de la cultura que la negació de la diversitat lingüística de l’Estat espanyol.

És per tot això que l’instem a acceptar aquesta carta, tot demanant-li alhora una resposta on es faci palesa la seva voluntat i les seves intencions quant a fer possible la normalització presencial i d’ús del català al Congrés.